Силабуси

Силабуси з дисциплін для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

Проектний менеджмент

 1. Ділове адміністрування – пм
 2. Інноваційний менеджмент – пм
 3. Інтелектуальна власність – пм
 4. Інформаційни системи і технології в менеджменті – пм
 5. Командоутворення в управлінні проектами – пм
 6. Корпоративне управління – пм
 7. Лідерство в проектному менеджменті – пм
 8. Логістичний менеджмент – пм
 9. Методологія та організація наукових досліджень – пм
 10. Моделі і методи планування проектних дій – пм
 11. Наукова іноземна мова – пм
 12. Основи управлінського консультування – пм
 13. Охорона праці в галузі – пм
 14. Теорія і практика системного аналізу та прийняття управлінських рішень – пм
 15. Управління закуп і контрактами в проектах – пм
 16. Управління конкурентоспроможністю підприємств – пм
 17. Управління проектами орг перетворень – пм
 18. Управління ризиками в менеджменті організацій – пм
 19. Формування проектних пропозицій – пм

Поделиться с друзьями в социальных сетях: