высшее образование сокращение вузов

Чи потрібно скорочувати кількість вищих навчальних закладів

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кафедра менеджменту, управління проектами і логістики

Уфімцева О.Ю.

Сьогодні реформування вищої освіти пропонується здійснювати шляхом її оптимізації, але, по суті, зводиться до зменшення кількості навчальних закладів.  На користь цього підходу дуже часто наводиться аргумент, що в нас дуже багато вищих навчальних закладів.

Часто можна чути посилання на невелику кількість університетів у передових країнах. Так, у Франції є 79 великих університетів, але поряд із ними функціонує до 500 так званих Гранд Еколь (Grande École), приватних вищих шкіл, які вважаються найбільш престижними. В них може навчатися небагато студентів, але завдяки ручній роботі досягається надзвичайно високий якісний рівень вищої освіти.

Людський потенціал та рівень освіти є провідним фактором розвитку країни в умовах постіндустріальної економіки.

Час від часу активізуються дискусії щодо доцільності діяльності великої кількості вищих навчальних закладів в Україні. Ініціатива надходить як з МОН України, так й є наслідком міжвузівських конфліктів. Нажаль ті, хто провокує подібні заходи не враховують їх деструктивний характер. Задача оптимізації мережі вищих навчальних закладів не повинна ототожнюватися із задачею скорочення їхньої кількості. Головна задача – упорядкувати відповідність статусу «університет» або «академія» світовим стандартам освіти. Просте скорочення кількості ВНЗ не гарантує підвищення якості освіти у тих вищих навчальних закладах, що залишаться.

Порівняння з іншими країнами доводить, що кількість вищих навчальних заходів України не дає підстав говорити про необхідність їх кардинального скорочення. Наша країна займає досить середні позиції за цим рейтингом. На рис. 1 наведені дані кількості вищих навчальних закладів відносно населення країн світу за 2015 р.

 

кількість навчальних закладів відносно населення країн світу

Треба зазначити, що вищі навчальні заклади різних країн мають відмінні значення з кількості студентів, що отримують там вищу освіту. Більш характерним є значення показника рівня вищої освіти у складі населення країни.

кількість людей з вищою освітою в країнах світу

До речі, скорочення учнівського та студентського контингентів в Україні набирає таких обертів, що скоро нам нічим буде пишатися. Досі наша країна належала до передових країн за чисельністю студентів у складі населення. В Україні на 10 тис. населення у 2000 році припадало 392 студенти (285 студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації), у 2007 р. — 606 (511), 2010 р. — 544 (465), 2013 — 452 (380), у 2014 р. — вже 393 (335) (рис. 4).

кількість студентів на 10000 наслення України

Тому немає підстав стверджувати, що кількість навчальних заходів України є надмірною та потребує подальшого скорочення.

Якщо наша країна хоче думати про своє стратегічне майбутнє, то насамперед мусить зміцнювати свій науковий потенціал і створювати умови для його ефективного використання в руслі глобальних тенденцій.  Спільною рисою всіх успішних країн було фундаментальне визнання пріоритетності інтелектуальних чинників для суспільного розвитку, яке проявлялося не тільки у значній увазі та фінансуванні сфери освіти і науки, а й у залученні інтелектуальної еліти до вироблення державної політики. Ключовими гравцями у передових країнах виступають: наукові установи державного сектора, сектор вищої освіти, бізнес-сектор та неприбутковий сектор. Щоб надати нового імпульсу науковій та науково-технічній діяльності у країні, потрібно істотно посилити роль останніх двох секторів і водночас посилити синергетичну взаємодію їх із потужними традиційними структурами освіти і науки.

Освіта і наука – суспільне благо надзвичайно важливого значення. Якщо ми хочемо бачити свою країну успішною в майбутньому, необхідно подбати про систему вищої освіти та її вдосконалення вже сьогодні.


Поделиться с друзьями в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

13 + 17 =